POLİTİKALARIMIZ

İsg Politikası

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

BEMFiL MENSUCAT SANAY VE TiC. A.Ş. İş sağlığı ve güvenliği politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya ve sıfır kaza politikaları sayesinde bu gayeyi gerçekleştirmeye dayanmaktadır. Şirketimiz bütün faaliyetleri arasında İş Sağlığı ve İş Güvenliğini yapmış olduğu yatırım ve çalışmalarla birinci önceliği haline getirmeyi başarmıştır.


Bu sebeple;


- İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,

- Çalışanların, tedarikçilerin, ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanlan bulundurma" gereğinde kullanılmasını sağlamak,

- İSG yönetim sisteminin performansmı ölçmek ve performansı arttırmak adınaçalışmalar yapmak,

- İSG uzınanınca İşyeri Güvenlik, İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum, hareket ve olası kaza risklerini, risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

- Her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıplar, azaltmayı,

- Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

- Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

NE ARAMIŞTINIZ?