POLİTİKALARIMIZ

Sıfır Tolerans Politikası

 

BEMFİL MENSUCAT SAN. TİC. A.Ş. bünyesinde aşağıdaki unsurlara tolerans göstermeyeceğini ve bu tür uygulamaların karşısında olduğunu taahhüt eder.

 
SIFIR TOLERANSLARIMIZ:

 

• Çocuk İşçiliği
• Zorla çalıştırma ve insanlık dışı muamele
• Çalışanların yaşamını tehdit eden iş sağlığı ve güvenliği eksiklikleri
• Etik olmayan davranışlar
• Cinsiyet Eşitliğine Aykırı Müdahale ve Kararlar
• Bağımlı / Borçlu Çalışma
• İnsanlık dışı veya aşağılayıcı muamele, işkence (cinsel istismar dâhil), psikolojik veya fiziksel baskı ve/veya sözlü taciz
• İfade özgürlüğünün ve/veya fiziksel özgürlüğün kısıtlanması
• Standartların altında yaşam koşulları; temiz içilebilir su verilmemesi
• Tedarik zincirinde kasıtlı olarak yanlış bilgi verilmesi
• Şirket lehine olsa dahi yasal ve etik olmayan bir menfaat sağlamak için ödeme veya değeri olan herhangi bir şey teklif etme
• Faaliyette bulunulan ülkede veya iş kolunda bu tür uygulamalar yaygın olsa bile rüşvet veya yolsuzluk olarak değerlendirilebilecek yasal ve etik olmayan her türlü davranışta bulunma
Politikaya uygun davranmayan kişilere duruma göre aşağıdaki cezalardan biri ya da birkaçı uygulanır; Taciz ve kötü muameleden sorumlu tutulan kişiye, bu kötü davranışını düzeltmesi için önce sözlü uyarı yapılarak uygun eğitimler verilir. Gerekli durumlarda kişiye ihtar verilerek savunması alınır. Davranışın tekrarı halinde iş sözleşmesinin feshi gerçekleştirilebilir.
• Yasalar gerekli görüyorsa, tacizden sorumlu tutulan kişi yasal otoritelere raporlanır.
• İşveren, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II. Maddesi uyarınca, ilgili süreler içinde, derhal fesih hakkını kullanabilir.

YÖNETİM KURULU

NE ARAMIŞTINIZ?