SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bemfil, Doğal kaynakların sınırlı olduğunun bilinciyle bugün ve gelecek için daha iyisini hayata geçirmek amacıyla çalışırken iklim değişikliklerine uyum, sıfır israf ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi konularına odaklanıyoruz.

Bemfil, Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesine yönelik GES projesini uygulamaya koyarak güneş enerjisi panelleri ile elektrik enerjisi üretmeyi hedef almıştır.

Bemfil, Doğa dostu üretimi ile kaynakların daha kontrollü bir şekilde kullanımını sağlayarak ve doğaya verilen zararı minimuma, hatta sıfıra indirmenin bilinci içerisindedir.

Firmamız çatısına 1.368 adet 550Wp Fotovoltaik panel ve 6 adet 100 kWe inverter ile kurulumu tamamlanan 752,40 kWp ve 600 kWe gücündeki Güneş Enerji Santralimiz yıllık olarak 1.032.000 kWh elektrik üretecek olup, üretilen elektrik yıllık tüketim miktarımızın 60% kısmını karşılayacaktır. Kalan %40 lık enerji ihtiyacımızı da yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikle karşılıyoruz. Ayrıca üretilen elektrik sayesinde yıllık 533 ton CO2 salınımı engellenecek olup, 3.198 ağaç dikimine eş değer olacaktır.

Bemfil,sürdürülebilirlik politikasını birbiri ile doğrudan ilişkili üç odak noktasında inşa etmektedir. Bireyin çevresel ve sosyal farkındalığının artırılması, Kapsayıcı gelişim modelleri, Sosyal insan odaklı iş anlaşıyışı üzerinde inşa etmektedir. Bu kapsamda;


• Sürdürülebilirlik bakış açısının bir şirket kültürü haline getirilmesi ve bu alanda hem çalışanlar hem de paydaşlar nezdinde farkındalık oluşturmaya çalışmak,

• Paydaşların istek ve beklentilerinin dikkate alınarak, karar alma süreçlerinde paydaş katılımının desteklenmesine önem vermek,

• Tedarik zincirinde sürdürülebilirliğin sağlanması için her türlü çalışmanın gerçekleştirilmesine imkân sağlamak,

• Şeffaf, temel iş etiği kuralları ile uyumlu olmak ve yolsuzluklar ile mücadele etmek.

• Çevre ve doğa dostu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulamasına olanak sağlanır.

• Tüm sektörlerde enerji verimliliği çalışmaları sürekli takip edilir, geliştirilir ve gerekli alt yapıyı oluşturmak ve var olanı yenilemek için çalışılır.

• Enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının (YEK) kullanımının artırılması için çabalanır.

• Faaliyet alanlarının tamamında çevresel sektör bazlı hedefler belirlenerek iyileştirme aksiyonları alınır.

• Sürdürülebilirlik açısından doğa ve çevre dostu sıfır atık projesi desteklenerek işletmede uyum süreçleri yürütülür,

• Çalışanların bağlılığı ve refahını yükseltmek hedeflenerek, çalışma ortamını daha verimli hale getirecek koşullar oluşturulur.

• Her türlü ayrımcılığın önlenerek, çalışanlara istihdam, kariyer yönetimi, ücretlendirme, performans değerlendirme vb. konularda eşit haklar sağlanır.

• Kadın istihdamının gelişimine ve nitelikli aktif katılımına destek olarak tüm kademelerde kadın istihdamı artırmaya çalışılır.

• Taahhüt edilen ve uygulanan bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı,

• Kamu ve üçüncü şahısların erişimine açık hale getirmeyi,

• Politikamızın paydaşlarımızla etkili iletişimini sağlayarak takibini yapmayı,
Sürdürülebilirlik politikası olarak kabul etmiştir.

NE ARAMIŞTINIZ?