POLİTİKALARIMIZ

Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKAMIZ


•Uluslararası standartların gereklerini yerine getirecek şekilde sistemi dokümante etmek, belgelendirmek, sürekli iyileştirmek

•Personelimizin yetkinliğini geliştirerek işletmemizin kalite alt yapısını iyileştirmek ve hizmet kalitesini arttırmak

•Paydaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için iş birliğini geliştirerek bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek hizmet çeşitliliğini sağlamak

•Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapan, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak hedefimiz müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürünleri sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

•Tüm çalışanlarımız birbirlerini birer müşteri gibi görerek ve Süreç Yaklaşımı ile Sürekli İyileştirmeyi esas alarak Sıfır Hata 'yı hedeflemektedir.

•Bir işi bir defada yapmayı hedefliyoruz ve çabalıyoruz.

NE ARAMIŞTINIZ?