POLİTİKALARIMIZ

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası

 

AMAÇ: Kurumumuzun kültüründe ve işleyiş süreçlerinde, sürdürülebilir cinsiyet eşitliği yaklaşımını benimseyerek, öncelikle çalışanlarının iş ve sosyal yaşamlarında farkındalık sağlamak, gelecek nesillerde bilinç oluşturmak ve sektöründe “Her Yerde Her Zaman Eşitlik” sloganıyla rol model olmaktır.


• İnsan haklarına saygılıdır. Eşit koşullarda çalışma alanları oluşturulması için gerekli çalışmaları yapar.
• Eşitlik eylem planını uygular, projeler üretir, işbirlikleri yapar ve kamuoyunda farkındalık sağlar. Hedeflerine yönelik ölçme, izleme ve değerlendirme yapar.
• Kurumsal imzacısı olduğu Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)’ni temel alır, uygular ve cinsiyet ayırmaksızın eşit fırsatı ve işgücüne eşit katılımı destekler.
• İşe alım, istihdam süreçleri, terfi ve işten çıkarmalarda ayrımcılık yapılmamasını (din, dil, ırk, cinsiyet) işin gereklilikleri, kişinin yetkinliklerini ve yeteneklerini temel alarak seçim yapılmasını sağlar.
• Yaşamın her alanında şiddete karşıdır. Cinsiyete dayalı şiddet konusunda çalışanlarının iş, sosyal yaşam ve ailede farkındalıklarını sağlamaya dair çalışmalar yapar.
• Aile içi şiddet gören kişinin mahremiyet ve gizliliğini korur, başvuru merkezlerine dair bilgilendirme yapar, ilgili alanda uzman sivil toplum örgütüne yönlendirir.
• Gelecek nesillerde cinsiyet eşitliğine dair bilinç oluşturmak ve özellikle kız çocuklarının yaşamda güçlenmesine dair eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirir.
• Kurumun iç ve dış iletişim dilinde ayrımcı ve cinsiyetçi içeriklerin kullanılmamasına dair özenlidir.
• Tedarikçileri ve iş birliği gerçekleştirdiği kuruluşların cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar gerçekleştirmesini teşvik eder.

YÖNETİM KURULU

                                                       

                                             

NE ARAMIŞTINIZ?